Aktualności

23/04/2019

Jak policzyć obsadę?

Wzrost temperatur spowodował pojawienie się na wcześniej zasianych plantacjach pierwszych siewek buraka cukrowego. Wyrównane wschody decydują o uzyskaniu optymalnej obsady.

Dobrze zagęszczona plantacja gwarantuje mniejsze zachwaszczenie oraz dobry plon. Na części plantacji zostały już wykonane pierwsze zabiegi herbicydowe. Lokalnie pojawiły się szkodniki (ryjkowce, pchełka), które w przypadku przekroczenia progu szkodliwości, należy bezwzględnie zwalczyć. Jest to również dobry moment na policzenie obsady i sprawdzenie potencjału plonotwórczego plantacji.

Określanie wielkości obsady szt. roślin/ha.

W celu prawidłowego wyliczenia obsady należy:

 Najlepszą jakość i najwyższe plony uzyskujemy gdy obsada kształtuje się na poziomie 90 – 110 tys. roślin na 1 ha.