Aktualności

18/07/2022

Jak prawidłowo pobrać próbkę gleby do analizy?

Analiza gleby metodą EUF pozwala określić poziom próchnicy, ilość i dostępność podstawowych pierwiastków takich jak: N, P, K, Ca, Mg, B, S, niezbędnych do rozwoju i wzrostu buraków. Aby wyniki były prawidłowe próbka gleby dostarczona do laboratorium musi być pobrana w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób.

Próbę pobieramy z pola, na którym znajduje się technologicznie dojrzały przedplon lub zaraz po jego zbiorze. Ważne jest aby pole, z którego pobierana jest próba nie było spulchnione (brak uprawek). Jedna próbka dla ok.  4 ha, powinna być pobrana z ok. 20-25 miejsc wybranych losowo, możliwie równo oddalonych od siebie, z pola o jednakowym przedplonie i podobnym nawożeniu. W zależności od kształtu pola, można to zrobić na jeden ze sposobów:

Należy unikać pobierania prób z miejsc po stogach,  bruzdach, kretowiskach i z obrzeży pól. Pojedyncze próbki najlepiej pobrać  laską glebową Egnera, z profilu glebowego do głębokości ok. 30 cm. Wszystkie pobrane próbki staranie mieszamy,  sporządzamy jedną reprezentatywną próbę dla całego pola – ok. 0,5 kg. Tak sporządzoną próbę należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium (inspektora). Próbki, których nie można natychmiast dostarczyć możemy kilka dni przechować w lodówce.