Aktualności

28/01/2021

Jak przechowywać środki ochrony roślin?

Szykując się do sezonu agrotechnicznego należy właściwie przygotować magazyn środków ochrony roślin. Dokumentem regulującym od strony prawnej sposób przechowywania ŚOR jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 roku.

Magazynowane środki muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt tych środków z żywnością, napojami lub paszą.

Małe gospodarstwa, które zużywają środki na bieżąco mogą przechowywać je w specjalnie przygotowanych szafkach. Szafki te powinny być ognioodporne, najlepszym materiałem pod tym względem jest metal. Umiejscowienie szafki ma też znaczenie, nie powinno być zlokalizowane w miejscu ujęć wody, w pobliżu nie mogą znajdować się produkty, które przeznaczone są do spożycia, materiały łatwopalne. Oznakowanie takiego miejsca musi jasno informować o zachowaniu szczególnej ostrożności.

W dużych gospodarstwach sprawdzą się odpowiednio oznakowane obiekty magazynowe, gdyż gospodarstwa te przeważnie kupują chemię na cały sezon a duże opakowania, zbiorniki są gabarytowo trudniejsze do przechowywania. Magazyn taki powinien być wyposażony w system wentylacji, okna z szybami ograniczającymi oddziaływanie promieni słonecznych, instalację elektryczną gazoszczelną i pyłoszczelną, oddzielną bezodpływową kanalizację, wyposażoną w urządzenia służące do neutralizacji powstałych ścieków, środki ochrony indywidualnej w zależności od występujących zagrożeń, apteczkę zawierającą środki do udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia. W widocznym miejscu takiego magazynu umieszcza się:

Opakowań po środkach ochrony roślin, zaprawionych nasionach czy nawozach nie możemy traktować jak zwykłych odpadów ze względu na ich zagrożenie dla środowiska. Należy je zabezpieczyć i przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej firmie. Zastosowanie się do obowiązujących przepisów będzie miało pozytywny wpływ na wszelkie prace związane z ochroną roślin, przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa naszego i otaczającego nas środowiska.