Aktualności

08/01/2024

Jak zadbać o glebę po zbiorze buraków w warunkach nadmiernego uwilgotnienia?

Nowoczesne samobieżne maszyny do zbioru buraków to ciężar od 40 do 80 ton, dodatkowo towarzyszące im ciągniki z przyczepami to kolejne nawet 35 ton nacisku. Obszar zagęszczenia znajduje się bezpośrednio pod kołem i w zależności od rodzaju gleby może sięgać do 60 cm lub głębiej.

Nadmierne zagęszczenie gleby i degradacja jej wierzchniej części spowodowana zbiorem w wysokim uwilgotnieniu może prowadzić do dużych strat w plonach w kolejnych latach. Dotyczy to zwłaszcza późnego zbioru w porze wilgotnej, kiedy dochodzi do największego ubijania i degradacji gleby.

Na polach, gdzie były buraki warto pamiętać o spulchnieniu ubitej gleby, aby w kolejnym sezonie zapewnić sobie dobre plony.

Po burakach zbieranych przy dużej wilgotności, jak to miało miejsce w bieżącym sezonie, w niektórych przypadkach do spulchnienia gleby nie wystarczy płytka uprawa lub orka. Najprawdopodobniej konieczna będzie głębsza uprawa gleby.

Wykonanie głębokiej uprawy oraz spulchnianie gleby doprowadzi do poprawienia warunków powietrzno-wodnych. Zabieg taki należy wykonać, jak gleba będzie w odpowiedniej wilgotności, aby nie niszczyć jej struktury, a ją odbudowywać. Niestety doprowadzenie silnie zdegradowanej gleby do pełnej sprawności potrwa kilka sezonów i na tym etapie wskazana jest precyzja w zabiegach i cierpliwość.