Aktualności

14/06/2021

Już czas na Bor oraz pozostałe mikroelementy

Koniec maja – początek czerwca to okres, kiedy kończy się ochronę herbicydową, a zaczyna dokarmianie dolistnie buraków cukrowych mikroelementami. Buraki są tuż przed zamknięciem międzyrzędzi i mają wystarczającą powierzchnię asymilacyjną liści do pobrania składników dostarczanych dolistnie.

Najważniejszym, jednocześnie deficytowym pierwiastkiem jest bor. Brak tego pierwiastka powoduje drastyczne zmniejszenie plonu korzeni oraz ograniczenie zawartości cukru w korzeniach. Efektem jest spadek plonu biologicznego i technologicznego cukru, niekiedy bardzo dotkliwy. Ryzyko niedoboru boru wzrasta w warunkach wysokiego pH gleby (odczyn zasadowy) oraz podczas suszy. Zalecamy wykonanie 2 zabiegów borowych przy niższej temperaturze i dużej wilgotności powietrza, w dni bezwietrzne. Najlepsze warunki atmosferyczne do wykonania tego zabiegu występują wcześnie rano lub wieczorem. Nie należy stosować zabiegu tuż przed spodziewanymi opadami, ani zaraz po opadach deszczu.

W przypadku pytań lub wątpliwości nasi Doradcy służą pomocą.