Aktualności

01/09/2017

Kampania 2017/18 rozpoczęta

W nowy sezon agrotechniczny weszliśmy z niezłym bilansem wodnym, powoli odbudowywanym po deficytowych ostatnich dwóch latach.

Pomimo drobnych anomalii pogodowych (przymrozki, opady śniegu) pierwszą cześć tegorocznego sezonu należało zaliczyć do udanych. Dobra obsada, plantacje wolne od chwastów, wysoka zdrowotność liści i korzeni, napawa optymizmem. Ale do wzrostu i rozwoju roślin, szczególnie buraka, potrzebna jest woda. Podobnie jak w roku ubiegłym, ten czynnik jest i będzie bardzo istotny, ważny w kształtowaniu plonu i jego jakości. Oceniając obecny stan plantacji, należy stwierdzić, że pomimo lokalnych braków wody, szczególnie w rejonie Wschodu, buraki starają się dobrze znosić te nieudogodnienia.

Wyniki z pobieranych na wytypowanych plantacjach od 31 do 41 tygodnia prób i ich analiza wskazują, że zanosi się na dobre plony, niezłą polaryzację, wysoki plon cukru.

Buraki będą przerabiane w 5 cukrowniach grupy. W tym roku, wcześniej niż zazwyczaj, rozpoczął  się okres planowania dostaw i zbioru buraków. 1 września jako pierwsza rozpoczęła przerób buraków Cukrownia Cerekiew, po niej ruszą kolejne nasze zakłady – 3 września Strzelin, 5 września Świdnica, 7 września Ropczyce i 20 września Strzyżów. Z uwagi na duże ilości buraków do przerobu, oczekujemy długiej kampanii, która powinna się zakończyć w pierwszej dekadzie stycznia na Wschodzie i w drugiej dekadzie stycznia na Śląsku.

Całość buraków jest odbierana w systemie pole – cukrownia z oceną ich jakości w centralnym laboratorium grupy przy cukrowni Strzelin. Mamy nadzieję, że pogoda będzie łaskawa i pozwoli na sprawne przeprowadzenie kampanii, czego sobie i wszystkim Plantatorom życzymy.