Aktualności

11/09/2019

Kampania 2019/20 rozpoczęta

Pod koniec sierpnia rozpoczął się okres planowania dostaw, a w pierwszej dekadzie września zbiór buraków. 8 września jako pierwsza rozpoczęła przerób cukrownia Cerekiew, po niej 9 września cukrownia Strzelin, 10 września cukrownia Świdnica i 11 września cukrownia Ropczyce.

Z uwagi na duże ilości buraków do przerobu oczekujemy długiej kampanii, która powinna się zakończyć w pierwszej dekadzie stycznia na Wschodzie i w drugiej dekadzie stycznia na Śląsku.

W tej sytuacji warto przypomnieć o jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezproblemowy odbiór surowca w systemie pole-cukrownia. Tym istotnym elementem jest prawidłowe złożenie i uformowanie pryzmy buraczanej. Cechy właściwie złożonej pryzmy to:

– lokalizacja na skraju pola przy drodze utwardzonej,

– możliwość odbioru w każdych warunkach pogodowych,

– zwarta, o wyrównanej powierzchni.

Miejsce pod pryzmę buraczaną powinno być wyrównane, wolne od kolein. Pryzmę należy ulokować równolegle do utwardzonej drogi. Przy wąskich drogach tylko przy możliwości bezawaryjnego przejazdu i zawracania, przy drogach publicznych tylko po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia od właściciela drogi. Ważne jest też zachowanie odpowiedniej odległości pryzmy od drogi (1-2 m). Buraków nie wolno składować na zakrętach dróg, jak również obok drzew, słupów energetycznych. Przestrzeń manewrowa przed czołem pryzmy powinna wynosić ok. 12-15 m. Więcej informacji na temat zbioru i lokalizacji pryzm znajduje się w zakładce zbiór: https://www.suedzucker.pl/pl/plantatorzy/informacje-ogolne-na-temat-zbioru,110.htm