Aktualności

05/02/2024

Kampania 2023/24 w Südzucker Polska S.A. zakończona

03 lutego zakończono przerób buraków w Cukrowni Cerekiew, tym samym kończy się jeden z najdłuższych w naszej historii, ponad 150 dniowy czas zbioru i przerobu buraków, który szczególnie od końcówki listopada przebiegał w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Opady deszczu, śniegu i huśtawka temperatur, nie tylko utrudniały zbiór, załadunek, doczyszczanie, transport, ale również i przeroby buraków. Pod koniec grudnia pogorszyła się jakość przerobowa korzeni, szczególnie w pryzmach nieokrytych lub nieprawidłowo okrytych włókniną. Przebieg pogody w ostatnich latach i kampaniach, uśpił nieco czujność plantatorów i niektórzy doświadczyli dużych problemów ze zbiorem i lokalizacją pryzm. Nie można o tym zapomnieć przygotowując się i planując kolejny sezon. Analizując uzyskane wyniki miniony sezon należy zaliczyć do udanych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do bezpiecznego przebiegu i zakończenia kampanii. Przed nami kolejny rok, w którym zakontraktowaliśmy i planujemy skupić niezbędną do wykorzystania mocy przerobowych cukrowni ilość buraków. Mamy nadzieję, że sezon, który przed nami przyniesie dobre wyniki – czego wszystkim życzymy.