Aktualności

16/12/2010

Kampania w rejonie Pd. Wsch. zakończona.

W dniu 16 grudnia 2010 roku zakończony został przerób buraków uprawianych przez plantatorów Südzucker Polska S.A. na terenie Polski Południowo – Wschodniej.

Swoje kampanie zakończyły zakłady produkcyjne „Cukrownia Strzyżów” i „Cukrownia Ropczyce”.  Wszystkie buraki zostały przez plantatorów wykopane i przez Cukrownie przerobione. Szczególnie ciężkie były ostatnie 3 tygodnie, w których dużym problemem był śnieg, gołoledzie, nieprzejezdne drogi utrudniające załadunek oraz transport buraków. Jednak dzięki wzmożonej współpracy plantatorów, firm transportowych i służb surowcowych,  surowiec pod przerób Cukrowni był rytmicznie dostarczany. Jeszcze prawie miesiąc trwać będzie kampania cukrownicza na Śląsku, gdzie warunki po ostatnich opadach śniegu są także dość ciężkie.

Dojazd do pryzm był „trochę” utrudniony.

Usuwanie śniegu zgromadzonego przy pryzmach.

Załadunek buraków przebiegał bez większych przeszkód.

Śnieg z pryzm trzeba było usuwać ręcznie.