Aktualności

07/11/2011

Kiedy i jak okryć pryzmę włókniną?

Wyjątkowo korzystnie ukształtowała się pogoda miesiąca września, października i pierwszej dekady listopada. Takie warunki pozwalają spokojnie i bezproblemowo kopać, ładować, transportować i przerabiać buraki. Rekordowo wysoko kształtują się plony i polaryzacja z dotychczas zakończonych dostaw. Plony cukru z hektara zbliżają się do 12 ton. Czy tak będzie do końca kampanii? Jaka będzie pogoda w następnych dwóch – trzech miesiącach?

Miesiąc listopad to czas, w którym część Plantatorów rozpocznie kopanie buraków z przeznaczeniem na ich dłuższe przechowywanie.

Przy tej okazji przypominamy o podstawowych zasadach związanych z tym procesem:

1. Pryzmy do przechowalnictwa powinny być kompletnie okryte zaraz po wykopaniu buraków.

2. Do przechowalnictwa i okrycia nadają się jedynie buraki zdrowe, nieprzemrożone, nieuszkodzone, wolne od zanieczyszczeń organicznych (chwasty i liście), z niewielkim udziałem zanieczyszczeń mineralnych.

3. Nie kopiemy buraków i nie okrywamy gdy temperatura powietrza przekracza 10 oC.

4. Dolne partie pryzmy w przypadku niebezpieczeństwa większego spadku temperatur okrywamy dodatkowo słomą.

5. Monitorujemy stan buraków i kontrolujemy okrycie szczególnie po i przy silnym wietrze.

6. Pryzma powinna być złożona przy drodze utwardzonej umożliwiającej dojazd i załadunek w każdych warunkach.

Z uwagi na zapowiadane zmiany pogody (spadki temperatur) podjęliśmy następujące decyzje:

Fot. Prawidłowo złożona i okryta pryzma z przeznaczeniem do przechowalnictwa.

Więcej o prawidłowym okrywaniu pryzm można dowiedzieć się z naszej ulotki informacyjnej umieszczonej w zakładce Agrotechnika.

Pamiętajmy, że dobry termin zbioru i jakość okrycia ma bardzo duży wpływ na ostateczny wynik. Ta decyzja przed nami.