Aktualności

12/07/2013

Kiedy i jak pobrać próby glebowe?

Sezon agrotechniczny w pełni. Wkrótce przyjdą żniwa, jest to dobry moment na zaplanowanie i przygotowanie stanowisk pod uprawę buraków w przyszłym sezonie.

Dobrym początkiem jest wykonanie analiz gleby metodą EUF (Elektro Ultra Filtracji), która analizuje przemieszczanie się jonów w roztworze wodnym do elektrod o odpowiednim ładunku, dzięki czemu możemy określić ilościową i jakościową zawartość podstawowych składników w glebie. Najczęściej ocenianymi pierwiastkami w opcji podstawowej są: azot, fosfor, potas, magnez, wapń, siarka i bor.

Próbkę reprezentatywną (jedną na ok 3-5ha), można już pobrać z pola z dojrzałym technologicznie przedplonem (pszenica – inne zboża) lub natychmiast po jego zbiorze. Ważne jest aby pole nie było spulchnione (brak uprawek), a próba była reprezentatywna (ok. 25 nakłuć po przekątnej pola), pobrana laską glebową z profilu glebowego (do ok. 30 cm). Z wielu próbek sporządza się jedną (ok. 0,5 kg), koduje i wysyła za pośrednictwem Doradców SZP do laboratorium. Po ok. 2-3 tygodniach od dnia pobrania próby, plantator otrzymuje wyniki analizy i zalecenie nawozowe.

Dzięki wynikom  analizy gleby możemy precyzyjnie określić jakie nawozy i w jakim terminie należy zastosować, by zapewnić kompleksowe odżywienie buraków. Przenawożenie, podobnie jak niedobór składników w różnych okresach wegetacji ogranicza wzrost rośliny, obniża plon cukru i pogarsza jakość. W roku 2014 wszyscy Plantatorzy chcący uprawiać buraki dla SZP powinni mieć wykonane analizy gleby i nawozić w oparciu o uzyskane wyniki.

Pobór próby glebowej ze stanowiska z dojrzałą pszenicą.

Przemieszanie wielu pojedynczych próbek i sporządzenie jednej (ok. 0,5 kg), która zostanie wysłana do laboratorium.