Aktualności

17/03/2020

Kiedy rozpocząć siew buraka?

Mając w pamięci powtarzające się w ubiegłych latach problemy ze wschodami część plantatorów wykorzystała sprzyjające uwilgotnienie gleby i wcześnie rozpoczęła siew buraków.

Należy jednak pamiętać, że decydujący wpływ na kiełkowanie nasion ma także temperatura gleby. Na głębokości 10 cm powinna ona wynosić co najmniej 5oC. Zbyt zimna gleba wydłuża wschody roślin oraz sprzyja porażeniu siewek przez patogeny, co utrudnia uzyskanie właściwej obsady. W czasie siewu nasiona powinny zostać umieszczone na głębokości 2-3cm i być odpowiednio dociśnięte do gleby, by umożliwić podsiąkanie wody. Istotne jest też uważne śledzenie prognozy pogody.  Intensywne opady deszczu mogą powodować zaskorupienie gleby, a przymrozki występujące w czasie wschodów mogą uszkodzić siewki i prowadzić do większej liczby pośpiechów.