Aktualności

28/10/2020

Kolejny fungicyd – Mankozeb wycofany

Na ostatnim posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCOPAAF) zagłosowano za wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym nieprzedłużenia zatwierdzenia dla fungicydu mankozeb.

Obecne zezwolenie wygasa 31 stycznia 2021 roku zgodnie z załączonym projektem rozporządzenia:

  1. przepisy wejdą w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
  2. państwa członkowskie cofną zezwolenia na środki ochrony roślin, zawierające mankozeb w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie przepisów,
  3. każdy okres karencji przyznany przez państwa członkowskie wygasa po 12 miesiącach od daty wejścia w życie przepisów.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada zatem:

  1. publikację w Dzienniku Urzędowym w dniu 1 listopada 2020 roku,
  2. wejście przepisów w życie w dniu 21 listopada 2020 roku,
  3. wycofanie zezwoleń do 21 maja 2021 roku,
  4. okres karencji do 21 listopada 2021 roku.

Powyższy kalendarz (jeśli się potwierdzi), pozwoliłby na wykorzystanie jeszcze w przyszłym roku tej substancji.