Aktualności

17/01/2013

Komunikat Zarządu Südzucker Polska S.A.

Na wniosek Komisji Porozumiewawczej (czternastoosobowa grupa osób reprezentująca plantatorów i producenta cukru), Zarząd Südzucker Polska S.A. podjął decyzję o wypłacie, obok gwarantowanego dodatkowego świadczenia finansowego w kwocie 7€, również – na poczet świadczenia, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt. 2) Porozumienia Branżowego za rok gospodarczy 2012/13 – kwoty 7€ za jedną tonę buraków kwotowych o standardowej zawartości cukru (16%) dostarczonych na mocy Umowy kontraktacyjnej na kampanię 2012/2013. Wypłata zostanie dokonana w terminie do 31 stycznia 2013 r.

Zarząd Südzucker Polska S.A. podjął również decyzję, że Südzucker Polska S.A. nie będzie domagał się od plantatorów zwrotu kwot, o których mowa powyżej, nawet jeżeli za rok gospodarczy 2012/2013 nie powstanie nadwyżka podlegająca podziałowi w świetle Porozumienia Branżowego lub będzie ona niższa niż suma ww. kwot (7€ plus 7€).