Aktualności

04/10/2010

Kurs Euro do rozliczenia buraków w kampanii 2010/11.

Cena minimalna za buraki kwotowe w kampanii 2010/2011  wynosi 26,29 EUR za 1 tonę buraków o zawartości cukru 16 %.

Do rozliczenia zakupionego surowca zastosowany będzie kurs EUR w wysokości 3,9548 PLN.

Jest to średni kurs z miesiąca września ustalony przez Europejski Bank Centralny (zgodnie z  Rozporządzeniem Nr 1913/2006).