Aktualności

01/10/2014

Kurs Euro do rozliczenia buraków w kampanii 2014/15

Do rozliczenia ceny minimalnej buraków cukrowych w kampanii 2014/15 będzie zastosowany kurs 4,1899 PLN/EUR.

Jest to średni kurs z miesiąca września 2014 r. ustalony przez Europejski Bank Centralny (zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1913/2006).