Aktualności

02/10/2015

Kurs Euro do rozliczenia buraków w kampanii 2015/16

Do rozliczenia ceny minimalnej buraków cukrowych w kampanii 2015/16 będzie zastosowany kurs 4,2176 PLN.

Jest to średni kurs z miesiąca września 2015 r. ustalony przez Europejski Bank Centralny (zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1913/2006).