Aktualności

03/10/2016

Kurs Euro do rozliczenia buraków w kampanii 2016/17

Do rozliczenia ceny minimalnej buraków cukrowych w kampanii 2016/17 będzie zastosowany kurs 4,3207 PLN.

Jest to średni kurs z miesiąca września 2016 r. ustalony przez Europejski Bank Centralny (zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1913/2006).