Aktualności

02/10/2017

Kurs Euro do rozliczenia buraków w kampanii 2017/18

Do rozliczenia buraków cukrowych w kampanii 2017/18 będzie zastosowany kurs euro = 4,2693 PLN

Jest to średni kurs z miesiąca września 2017 r. ustalony przez Europejski Bank Centralny.