Aktualności

02/10/2009

Kurs euro w kampanii 2009/2010.

Cena minimalna za buraki kwotowe w kampanii 2009/2010  zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22.X.2007 r. wynosi 26,29 EUR za 1 tonę buraków o zawartości cukru 16%.

Do rozliczenia zakupionego surowca został przyjęty kurs EUR w wysokości 4,1584 PLN jest to średni kurs z miesiąca września ustalony przez Europejski Bank Centralny (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1913/2006 z dnia 20.XII.2006 r. i Nr 873/2007 z dnia 24.VII.2007 r.).