Aktualności

22/06/2020

Liczenie pośpiechów i burakochwastów – doświadczenie COBORU Kietrz 2020

24 czerwca na doświadczeniu z występowaniem pośpiechów i burakochwastów prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w ramach serii Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), współfinansowanej przez przemysł cukrowniczy, zlokalizowanym na polach Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o. o., przeprowadzone zostało liczenie buraków z pędami kwiatowymi.

Ocenie poddane zostało 18 odmian. W ocenie uczestniczyli przedstawiciele COBORU, Kombinatu Rolnego Kietrz i Südzucker Polska S.A.. Wyniki przeprowadzonej oceny będą dostępne jesienią, po rozkodowaniu w końcowym sprawozdaniu z badań przeprowadzonych przez COBORU.