Aktualności

28/11/2019

Mamy derogację na neonikotynoidy w burakach

Informujemy, że na wniosek KZPBC w dniu 15 listopada 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał czasowe zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin (zapraw) Cruiser SB 600 FS oraz Montur Forte 230 FS, z przeznaczeniem do zaprawiania nasion buraków cukrowych w okresie od 8 stycznia 2020 r. do 6 maja 2020 r.

Decyzja ta powoduje, że mamy możliwość lepszego zabezpieczenia młodych siewek buraków przed szkodnikami wczesnych faz rozwojowych. Niestety w przypadku Südzucker Polska S.A., jedynie firma KHBC zadeklarowała przygotowanie takich nasion na sezon 2020 roku. Pozostałe firmy zaprawią nasiona insektycydem Force 20 CS z jedną substancją aktywną – teflutryną 10g.

W przypadku pytań nasi Doradcy są do dyspozycji.