Aktualności

28/03/2014

Mamy pierwsze siewki buraków – 27 marca 2014r. odnotowano pierwsze wschody buraków w Grupie Südzucker Polska S.A.

Korzystne warunki atmosferyczne w I dekadzie marca zachęciły Naszych plantatorów do wczesnego wyjścia w pole. Już 11 marca zostały zasiane pierwsze buraki między innymi w miejscowości Kurczów, gmina Borów.

Poniżej przebieg prac polowych wykonanych na monitorowanej plantacji:

– nawożenie fosforowe i potasowe wykonano jesienią w oparciu o analizę gleby (EUF) i precyzyjne zalecenia nawozowe.

– przedsiewnie zastosowano 50kg N/h.

– uprawę przedsiewną wykonano w idealnych warunkach wilgotnościowych gleby, na głębokość siewu buraków przy użyciu agregatu uprawowego.

– siew wykonano siewnikiem tradycyjnym na głębokość uprawy (ok. 2 –  2,5 cm).

– pierwsze wschody wystąpiły po 16 dniach od siewu.

– średnia obsada na plantacji, w dniu pojawienia się pierwszych wschodów, wynosi 90 tys. roślin/ha.

– Do pierwszego zabiegu herbicydowego (który wkrótce zostanie wykonany) wykorzystane zostaną ŚOR zawierające w swoim składzie: fenmedifam, desmedifam, etofumesat, lenacyl i metamitron.

Fot. 1 Pierwsze wschody buraków, Kurczów gmina Borów

Fot. 2 Burak cukrowy w fazie liścieni

Fot. 3  Gęstość siewu – 18 cm

Fot. 4 Głębokość siewu – 2,5 cm