Aktualności

11/03/2024

Metodyka Integrowanej Produkcji Buraków Cukrowych

Czy wiecie, że od 2023 roku po raz pierwszy producenci buraka cukrowego mogli prowadzić produkcję zgodnie z zasadami integrowanej produkcji i uzyskać dodatkową płatność?

Jakie progowe warunki zapisane w metodyce przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy spełnić, aby być beneficjentem projektu:

  1. Stosowanie co najmniej 3-letniej przerwy w uprawie buraka na tym samym stanowisku.
  2. Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego lub w kategorii standard i siew w odpowiednim terminie i normie.
  3. Stosowanie w odpowiednich terminach i dawkach nawożenie w zależności od typu i pH gleby po uprzednim przeprowadzeniu bilansu składników pokarmowych wykonanym wg wskazań w metodyce.
  4. Zastosowanie mechanicznej metody ograniczania zachwaszczenia.
  5. Monitorowanie systematyczne od momentu wschodów minimum 1 x w tygodniu występowania chorób.
  6. Monitorowanie systematyczne od momentu wschodów, minimum 1 x w tygodniu, występowania szkodników z zastosowaniem właściwych metod.
  7. Wykonanie co najmniej jednego zabiegu ograniczania agrofagów z wykorzystaniem biologicznego środka ochrony.
  8. Stworzenie odpowiednich warunków do obecności ptaków drapieżnych, tj. ustawienie tyczek spoczynkowych w ilości przynajmniej 1 szt. na każde 5 ha plantacji w systemie IP w danym gospodarstwie.
  9. Umieszczenie „domków” dla murarek lub kopców dla trzmieli lub innych obiektów dla owadów zapylających w ilości przynajmniej 1 szt. na każde 5 ha plantacji w systemie IP w danym gospodarstwie.
  10. Rozdrobnienie i przyoranie resztek roślinnych po zbiorze.

Więcej szczegółów związanych z tym tematem można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zgloszenie-do-systemu oraz analizując zapisy Integrowanej Produkcji Buraków Cukrowych https://www.suedzucker.pl/serwis-plantatorski/prawo/prawodawstwo-polskie/