Aktualności

14/11/2014

Międzyplony w dobrej kondycji

Na przełomie sierpnia i września na polach, gdzie w roku 2015 będą buraki, plantatorzy Grupy Südzucker Polska, wykonali jesienne prace związane z
nawożeniem, w oparciu o wykonane wcześniej analizy gleby oraz przygotowaniem gleby do siewu w technologiach mulczowych z zastosowaniem poplonów ścierniskowych

W bieżącym roku plantatorzy Südzucker Polska wysiali jako poplon oprócz gorczycy mieszankę TerraLife – BetaMaxx  specjalnie dopasowaną do uprawy buraków cukrowych, w której składzie znajduje się  8 roślin, o różnym poziomie penetracji gleby.

Mieszanka trafiła również do demo farm, które zlokalizowane są w każdym rejonie plantacyjnym.

Dodatkowo Dział Doświadczeń założył doświadczenia, w których przetestowane zostaną warianty:

Wysiane międzyplony, na polach pod buraki, są obecnie w dobrej kondycji. To zasługa odpowiedniego przygotowania stanowisk, prawidłowego terminu siewu przez plantatorów oraz sprzyjającego  przebiegu pogody.

Właściwa mieszanka, dobrze zasiana, to naturalny głębosz, ochrona przed erozją spowodowaną czynnikami atmosferycznymi i wzbogacenie gleby w materię organiczną. 

Gorczyca  i  Mieszanka TerraLife – BetaMaxx

Mieszanka TerraLife – BetaMaxx