Aktualności

20/06/2011

Monitoring chorób liści rozpoczęty!

Wegetacja buraków wchodzi w ważną fazę rozwojową, w której kształtuje się masa i polaryzacja. Jeśli zabezpieczyliśmy potrzeby pokarmowe, zwalczyliśmy chwasty i zabezpieczymy zdrowotność liści możemy oczekiwać plonu i jakości.

Poważnym zagrożeniem, z którym w różny sposób radziliśmy sobie w latach poprzednich jest Chwościk buraka. Ta groźna choroba liści niezwalczana lub nieprawidłowo zwalczana może zabrać 2-4% polaryzacji i 30-40% plonu. Pojawia się niespodziewanie w warunkach wysokiego uwilgotnienia i wysokich temperatur. W ciągu kilku dni po ciepłym deszczu zarodniki rozpoczynają proces niszczenia blaszki liściowej. Podobnie jak w latach poprzednich od 20 czerwca rozpoczęliśmy monitoring tej choroby w całym naszym rejonie, na 77 wybranych plantacjach. Aktualne wyniki monitoringu będzie można niebawem obserwować na naszej stronie internetowej w zakładce Monitoring chwościka.
Dodatkowe informacje na temat profilaktyki i zwalczania zawarte są w ulotce Choroby liści. Jeśli masz wątpliwości lub pytania pomocą służą nasi Doradcy.
Tak jak z rakiem, z Chwościkiem również można wygrać. Poza doborem środka, jego dawką, bardzo ważny jest termin wykonania pierwszego zabiegu. Spóźnienie oprysku o 1 dzień zmniejsza skuteczność o 5%.

Oby takie sytuacje i obrazki  już nigdy się nie wydarzyły – 16 sierpień 2010 rok.