Aktualności

26/06/2023

Monitoring skośnika buraczaka

Na plantacjach monitorowanych pod względem występowania szkodników buraka cukrowego zostały zamontowane pułapki feromonowe pozwalające ustalić naloty i występowanie skośnika buraczaka.

Gąsienice tego szkodnika powodują straty ilościowe i jakościowe w plonie korzeni. Infekcje wtórne są przyczyną zmniejszenia zawartości cukru, często nawet o ponad 50%. Zainfekowane korzenie mają podwyższoną zawartość melasotworów takich jak potas i sód. Zasiedlone korzenie praktycznie nie nadają się do przechowywania, gdyż w pryzmach infekcje wciąż postępują, a nawet nasilają się. Do zwalczania tego szkodnika stosuje się insektycyd Coragen 200 SC,który należy stosować w dawce 0,1 l na hektar + adiuwant EntoMaxx pH Premium w stężeniu 0,75% (tzn. 750 ml preparatu EntoMaxx pH-Premium na 100 litrów wody).