Aktualności

11/05/2017

Monitorujmy plantację i policzmy obsadę buraków.

Mamy nadzieję, że chłody i nocne przymrozki to przeszłość i wkrótce wegetacja buraków nabierze tradycyjnej dla miesiąca maja dynamiki i tempa.

Trzeba jeszcze po tych anomaliach pogodowych, oczyścić plantację z chwastów, które często przerosły. Warto w takich sytuacjach sięgnąć do dobrej sprawdzonej metody, powtórzenia zabiegów, zmniejszonymi dawkami w krótkich okresach czasowych. Lokalnie pojawiły się szkodniki (ryjkowce, pchełka), które w przypadku przekroczenia progu szkodliwości, należy bezwzględnie zwalczyć. Jest to również dobry moment na policzenie obsady i sprawdzenie potencjału plonotwórczego plantacji. Najlepszą jakość i najwyższe plony uzyskujemy gdy obsada kształtuje się na poziomie 90 – 110 tys. roślin na 1 ha.

Określanie wielkości obsady szt. roślin/ha.

W celu prawidłowego wyliczenia obsady należy:

  • przy rozstawie rzędów 45 cm, odmierzyć wzdłuż rzędów odległość 11 m 11 cm,
  • następnie na wyznaczonej odległości, z dwóch sąsiadujących rzędów policzyć ilość roślin,
  • sumę policzonych roślin pomnożyć x 1000, uzyskana liczba będzie stanowić wielkość obsady,
  • czynność powtórzyć w kilku miejscach plantacji,
  • średnia z powtórzeń stanowi średnią obsadę dla danej plantacji.

Równe wschody, zwalczone chwasty, choroby i szkodniki to dobry prognostyk na plon i jakość.