Aktualności

23/05/2017

Mszyca atakuje!

Na plantacjach buraków cukrowych, szczególnie w rejonie Śląska, pojawiły się pierwsze naloty mszycy trzmielinowo-burakowej. Panująca pogoda (sucho i ciepło) sprzyja rozwojowi szkodnika. W pierwszych fazach rozwojowych przed nalotami mszyc, buraki są chronione przez zaprawy nasienne. Z uwagi na czas jaki upłynął od siewu (blisko dwa miesiące), środki chemiczne zastosowane w zaprawach praktycznie już nie zabezpieczają roślin.

Mszyce silnie uszkadzają liście i powodują ich skędzierzawienie, żółknięcia i zahamowania wzrostu. W rezultacie plon może obniżyć się nawet o 30 %. Poza tym mszyce roznoszą wirusy żółtaczki i mozaiki (objawy to żółte, chrupiące przy zgnieceniu liście). Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszycy burakowej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Jako próg szkodliwości przyjmuje się średnio 15 mszyc nieuskrzydlonych na jednej roślinie.

Do zwalczania mszyc w burakach cukrowych można zastosować między innymi:

Proteus 110 OD

Decis Mega 50 EW

Delta 50 EW

Te czarne punkty to mszyce żerujące na najmłodszych liściach buraka