Aktualności

20/02/2020

Następcze działanie preparatów stosowanych w przedplonach na uprawę buraków cukrowych

Ważnym elementem, który należy uwzględnić w uprawie buraków cukrowych jest prawidłowy dobór i terminy stosowania herbicydów w przedplonach. Burak jest bardzo wrażliwą rośliną na pozostałości herbicydów zbożowych. Należy więc szczegółowo analizować etykiety stosowanych środków pod względem terminów rozkładu substancji w glebie i następczego działania dla buraka.

Buraki cukrowe są bardzo wrażliwe na substancje z grupy sulfonylomoczników. W szczególności dotyczy to części środków o działaniu doglebowym po zastosowaniu których, uprawa buraków może być prowadzona dopiero po 2 latach od zastosowania. Sulfonylomoczniki stosowane nalistnie pomimo krótkiego okresu rozkładu również mogą powodować uszkodzenia związane z zahamowaniem rozwoju roślin. Brak wody jesienią i zimą w połączeniu z wysokimi plonami słomy mogą powodować wydłużenie czasu rozkładu substancji. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia pozostałości należy jesienią starannie wymieszać słomę z glebą w celu przyspieszenia jej rozkładu i substancji, które mogą w niej pozostawać.

Do pomocy w podejmowaniu decyzji o wyborze pola pod buraki prezentowany jest wykaz środków stosowanych w przedplonach. Zestawienie pokazuje czas, po którym można prowadzić uprawę buraków po zastosowaniu poszczególnych środków w przedplonach. Pełną informację dostarcza etykieta danego środka.

Polecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce ,,Działanie następcze herbicydów w uprawie buraków cukrowych”.