Aktualności

09/11/2020

Nowe regulacje dotyczące nawożenia azotem

Zielony Ład zaproponowany Europie, który ma być wprowadzony do 2030 roku zakłada ograniczenie zużycia nawożenia o 20%.

Ustawa z 7 maja 2020 o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wprowadza od 1 sierpnia 2021 zakaz stosowania mocznika granulowanego bez inhibitora ureazy lub powłoki biodegradowalnej. Z kolei Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 mówi o ,,Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Te dwa akty prawne są ważne i warto się z nimi zapoznać planując nawożenie buraków azotem https://suedzucker.pl/serwis-plantatorski/prawo/prawodawstwo-polskie/ .
Nasze wieloletnie doświadczenia pokazują, że najlepsze wyniki co do plonu i jakości buraka uzyskiwaliśmy stosując maksymalnie
80 – 100kg N/ha. W przypadku pytań nasi Doradcy służą pomocą.