Aktualności

07/04/2009

Nowy sezon z burakiem cukrowym rozpoczęty!

Podobnie jak w roku ubiegłym wraz z pierwszymi pracami i siewami rozpoczynamy monitoring zdjęciowy przebiegu wegetacji w uprawie buraka cukrowego.

Obserwacje będą prowadzone  na dwóch wybranych lokalizacjach , reprezentacyjnych dla rejonu wschodu i śląska.

Celem monitoringu jest:
– obserwacja zmian zachodzących podczas całego okresu wegetacji
– pozyskiwanie  informacji na temat możliwych zagrożeń (chwasty, susza, szkodniki, choroby)

Mamy nadzieję, że nasze obserwacje zdjęciowe będą uzupełnieniem do informacji już zamieszczonych.