Aktualności

16/01/2023

Ocena firm rekomendowanych do świadczenia usługi zbioru buraków

Została zakończona ocena 34 firm, które były rekomendowane do świadczenia usługi zbioru buraków w 2022 roku. Dziękujemy wszystkim, którzy przesłali własne oceny – w sumie było ich 141. Z analizy danych wynika, że zdecydowana większość usługodawców stanęła na wysokości zadania, prawidłowo, w uzgodnionym terminie wykopała i usypała pryzmy. Tylko w kilku przypadkach trzeba było zwrócić uwagę operatorowi, aby wyregulował kombajn i tym samym poprawił jakość usługi. Nie obeszło się też bez sytuacji, kiedy to usługodawca wymuszał zmianę terminu zbioru. Niestety są trzy przypadki w całym naszym rejonie, w których to plantatorzy nie rekomendowali usługodawców innym do świadczenia w przyszłości tej usługi. Jeszcze raz dziękujemy za przesłane informacje, które na pewno wykorzystamy planując przyszłe działania.