Aktualności

05/10/2017

Ocena prawidłowości zbioru kombajnem sześciorzędowym w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

W dniu 04.10.2017 po dobowym 30 mm opadzie intensywnego deszczu, w rejonie plantacyjnym Cukrowni Ropczyce, w gospodarstwie rodzinnym Państwa Cichych w miejscowości Drożejowice, odbył się pokaz kopania buraków cukrowych maszyną firmy Ropa Panther.

W spotkaniu uczestniczyło ok 50 osób. Usługę wykonywał kombajn Ropa Panther z rekomendacją SZP, Pana Włodzimierza Tomala. Szkolenie poprowadził przedstawiciel firmy Ropa, który wraz z operatorem maszyny pokazali możliwości techniczne tej maszyny oraz regulacje mogące ograniczać starty. W dalszej części spotkania dokonano oceny jakości wykopanych buraków, którą poprowadził przedstawiciel działu doświadczeń SZP. Plantatorom zostały pokazane elementy i regulacje kombajnu, które mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania usługi. W trakcie prowadzenia warsztatów, plantatorzy zadawali konkretne pytania, które następnie przerodziły się w żywą dyskusję. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem a dyskusjom i pytaniom nie było końca.