Aktualności

23/05/2011

Ocena wschodów buraków w Südzucker Polska na bazie doświadczeń ścisłych.

Tradycyjnie koniec maja to czas podsumowań pierwszej części sezonu agrotechnicznego. Jest to również dobry czas na ocenę:

• wybranego przez plantatorów terminu siewu
• wielkości obsady
• jakości zastosowanego materiału siewnego
• skuteczności zastosowanej ochrony herbicydowej
• wpływu warunków atmosferycznych na stan plantacji

Pierwsze podsumowania prezentuje Dział Doświadczeń Südzucker Polska. Zasiane na przełomie marca i kwietnia doświadczenia poddane zostały ocenie Polowej Zdolności Wschodów, która ma bezpośredni wpływ na uzyskaną obsadę. Sprzyjające warunki atmosferycznie podczas siewów pozwoliły szybko zasiać plantacje i poletka doświadczalne. Po siewach, warunki atmosferyczne tego roku niestety nie sprzyjały szybkim wschodom. Niskie temperatury oraz opady opóźniły wschody, które pojawiły się dopiero pod koniec trzeciego tygodnia od siewu buraków. Pomimo tego, Polowe Zdolności Wschodów na poziomie 80-85% pozwalają uzyskać bardzo dobrą obsadę (95-100 tys. szt. roślin na hektar). Na tak wysoki poziom obsady wpływ miały:
• jakość materiału siewnego (odmiana)
• zastosowane metody przygotowania gleby do siewu
• zaprawy na nasionach

Serdecznie zapraszamy do lektury pierwszych wyników doświadczeń, które prezentujemy w zakładce >>> Doświadczenia.