Aktualności

05/04/2023

Ochrona herbicydowa plantacji

Ostatnie załamanie pogody spowodowało powolny rozwój siewek buraka cukrowego. Na plantacjach posianych w trzeciej dekadzie marca pojawiły się już pierwsze chwasty. Wycofanie z użycia dużej grupy substancji czynnych stosowanych w ochronie herbicydowej buraka cukrowego bardzo zawęziło wybór skutecznych rozwiązań.

Chcąc uzyskać wyższy stopień efektywności ochrony herbicydowej plantacji można zastosować na kilka dni przed wschodami buraka Roundup 360SL.

Podstawowe zasady związane z zastosowaniem tego herbicydu przy uprawie buraków to:

1. zabieg wykonujemy w temperaturze powyżej  5˚C, gdy nie są prognozowane przymrozki,

2. chwasty, które chcemy zwalczyć powinny mieć widoczne, wykształcone części zielone liści,

3. woda powinna być miękka, z adiuwantem (siarczan amonu) w dawce ok. 150 l wody/ha,

4. oprysk wykonujemy nie później niż 3 dni przed spodziewanymi wschodami buraków.

Pamiętajmy również, że prawidłowo wykonany zabieg glifosatem daje czystość plantacji zasianej w mulcz.