Aktualności

10/04/2019

Pchełka burakowa atakuje!

Szarek komośnik to nie jedyny tegoroczny problem na plantacjach. Wschodzące siewki buraka cukrowego narażone są na działanie wielu szkodników, które osłabiają rozwijające się rośliny i obniżają późniejsze plony. Jednym z groźniejszych szkodników upraw buraków cukrowych jest pchełka burakowa. Objawy żerowania można już zauważyć zarówno w rejonie Śląska jak i Polski Południowo – Wschodniej.

Pogoda, jaka w ostatnim czasie występuje sprzyja nasileniu występowania tego szkodnika. Pchełka burakowa lubi, gdy jest w miarę ciepło i sucho.
Szkodnik żeruje najpierw na liścieniach, a następnie przenosi się na liście właściwe. Na powierzchni liścia tworzy charakterystyczne wżery oraz wygryza otwory.
Zabiegi zwalczania obecnej już na plantacji pchełki wykonuje się po stwierdzeniu progu ich ekonomicznej szkodliwości, w godzinach wieczornych, najlepiej przy temperaturze poniżej 20°C.
Do zwalczania pchełki w burakach cukrowych można zastosować między innymi następujące insektycydy:
Bulldock 025 EC
Decis Mega 50 EW
Proteus 110 OD
W przypadku pytań lub wątpliwości nasi Doradcy służą pomocą.