Aktualności

07/05/2018

Pchełka burakowa atakuje!

Szarek komośnik to nie jedyny tegoroczny problem na plantacjach. Wschodzące siewki buraka cukrowego narażone są na działanie wielu szkodników, które osłabiają rozwijające się rośliny i obniżają późniejsze plony. Jednym z groźniejszych szkodników upraw buraków cukrowych jest niegroźnie wyglądający chrząszcz – pchełka burakowa. Objawy jego zerowania można zauważyć zarówno w rejonie Śląska jak i Polski Południowo – Wschodniej.

Nasileniu występowania tego szkodnika sprzyja pogoda jaka w ostatnim czasie występuje. Pchełka burakowa lubi, gdy jest ciepło i sucho.

Pchełka żeruje najpierw na liścieniach, a następnie przenosi się na liście właściwe. Na powierzchni liścia tworzy charakterystyczne wżery oraz wygryza otwory. Szkodnik jest wyjątkowo wytrzymały, ponieważ nawet właściwe zaprawianie nasion najnowszymi insektycydami nie zawsze przynosi zakładane rezultaty. Pchełka ginie dopiero wtedy, gdy zje odpowiednią ilość tkanki roślinnej zawierającej insektycyd.

Zabiegi zwalczania obecnej już na plantacji pchełki, wykonuje się po stwierdzeniu progu ich ekonomicznej szkodliwości.

Do zwalczania pchełki w burakach cukrowych można zastosować między innymi insektycydy:

Bulldock 025 EC

Decis Mega 50 EW