Aktualności

22/09/2011

Pobrano próbki gleby… są wyniki i zalecenia jak nawozić buraki w 2012 roku

Coraz większym zainteresowaniem wśród Plantatorów cieszy się metoda kompleksowej analizy gleby metodą Elektro Ultra Filtracji (EUF).

Więcej o EUF można się dowiedzieć wchodząc do zakładki Agrotechnika – Nawożenie.
W tym roku z tej metody skorzystało prawie 500 Plantatorów. W ciągu trzech tygodni od momentu pobrania próbek gleby ta grupa otrzymała zalecenia nawozowe. Pobranie prób glebowych i wykonanie nawożenia już jesienią w oparciu o zalecenia to oficjalne rozpoczęcie kolejnego sezonu agrotechnicznego. Szkoda, że nie wszyscy wykonują analizy i nie wszyscy nawożą stosując dawki wynikające z zaleceń. Zbyt niskie i zbyt wysokie nawożenie jest błędem wpływającym na koszty i plon.
Przenawożenie buraków (szczególnie azotem) może mieć bardzo niekorzystny wpływ na jakość, głównie polaryzację. Czekanie z nawożeniem aż do wiosny również jest błędem, bo opóźnia siew i osłabia wschody buraków.
Co można powiedzieć o wynikach tegorocznych analiz? 
• nadal utrzymuje się duży odsetek gleb z niską zasobnością w wapń, magnez, bor,
• poprawie ulega zasobność w potas,
• średnia zawartość azotu wskazuje, że ten pierwiastek dla wielu plantatorów jest ciągle najważniejszy z nawykiem do przenaważania.

Poniżej przedstawiamy tabele stosowane przy metodzie EUF określające poziom nawożenia analizowanymi składnikami w zależności od ich zawartości (zasobności) w glebie.

Większość plantatorów Südzucker Polska już zaplanowało powierzchnię na 2012 rok, zamówiło nasiona i środki ochrony. Warto również już dziś zaplanować i zastosować nawożenie w terminach i dawkach pozwalających kontrolować koszty, maksymalizując plon i jakość.