Aktualności

19/08/2014

Pobrano próbki gleby – sukcesywnie plantatorzy otrzymują zalecenia jak nawozić pod buraki w 2015 roku

Miesiąc sierpień i wrzesień to czas siewu ozimin, przygotowań do kampanii cukrowniczej oraz przygotowań stanowisk pod uprawę buraków w następnym sezonie.

W grupie Südzucker Polska S.A.  każdy plantator, który ma zamiar uprawiać buraki w przyszłym roku, zdecydował się na wykonanie analizy gleby. Ponad połowa plantatorów  wykonała analizę metodą Elektro Ultra Filtracji (EUF). Więcej o tej metodzie można się dowiedzieć z zakładki Agrotechnika – Nawożenie.

Pobranie prób glebowych i wykonanie nawożenia zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z analizy obniża koszty i zapobiega niepotrzebnym wydatkom na nawozy.

Plantatorzy, którzy oddali próbki gleb do analizy pod koniec lipca otrzymali już wyniki i zalecenia nawozowe.

Pobieranie próby.

Analiza w laboratorium.

Nawożenie w oparciu o wyniki.