Aktualności

09/02/2022

Podsumowanie kampanii 2021/2022 w Polsce

Związek Producentów Cukru (ZPC) poinformował o wynikach kampanii 2021/2022. Z zaprezentowanych danych wynika, że powierzchnia obsiana burakami cukrowymi w Polsce była nieco mniejsza niż w 2020 roku (251,3 tys. ha) i wyniosła 250,1 tys. ha. Buraki cukrowe uprawiało 27,3 tys. rolników (mniej jak w 2020 r. – 29,3 tys.),  którzy sprzedali cukrowniom 15 271 tys. ton korzeni (2020 rok – 14 946 tys. ton). Średni plon jaki uzyskano to 61,07 t/ha, o polaryzacji 17,21% (w 2020 plon wynosił 59,5 t/ha, a polaryzacja 15,5%). Biologiczny plon cukru wyniósł 10,51 t/ha (2020 – 9,2t/ha). Teraz każdy może porównać się ze średnimi danymi dla Polski. Wyniki naszego koncernu są dużo lepsze jak te zaprezentowane, oznacza to, że i wyniki naszych Plantatorów również je przewyższają.