Aktualności

08/02/2021

Potwierdzanie kontraktów na 2021 rozpoczęte

Od kilku dni Inspektorzy Działu Surowcowego przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności kontaktują się z plantatorami i potwierdzają, złożoną jesienią deklarację kontraktacji poprzez podpisanie umowy kontraktacyjnej na 2021 rok. Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że w trakcie podpisywania umowy plantator może zadeklarować odsprzedanie wysłodków, wówczas do ceny buraków kontraktowanych zostanie doliczona kwota 2 Euro. W 2020 roku z tego rozwiązania skorzystało 10% plantatorów, a należność została wypłacona na początku lutego 2021 roku (wcześniej niż zapisy w umowie).

Pomimo tego, że wiele obostrzeń związanych z Covid-19 jeszcze obowiązuje, przyroda nie zna określenia lockdown, rolnicy tradycyjnie jak co roku na wiosnę muszą wyjechać na swoje działki i rozpocząć sezon agrotechniczny. Już w pierwszych dniach marca do magazynów Cukrowni będą dostarczone nasiona, które następnie Inspektorzy dowiozą do plantatorów. 

Dział surowcowy Südzucker Polska S.A. tradycyjnie planuje wspierać swoich plantatorów doradztwem między innymi poprzez zakładanie i prowadzenie demofarm. Jeśli będzie to tylko możliwe będziemy spotykać się na nich i prezentować przykłady najlepszych rozwiązań. Jeśli jednak takiej możliwości nie będzie nagramy i udostępnimy poprzez Serwis Plantatorski, grupy na WhatsApp, Facebook filmowe relacje, tak  jak to było robione przez cały 2020 rok.  

W razie pytań związanych z tą tematyką nasi Doradcy służą wyjaśnieniem i pomocą.