Aktualności

14/07/2021

Próby glebowe EUF – sposób na optymalne nawożenie

Nawożenie jest jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych, a jego koszt to ok. 20-30% ogółu nakładów ponoszonych na uprawę roślin.

Przy stale rosnących cenach nawozów nawożenie w ciemno, bez znajomości odczynu i zasobności, powoduje niepotrzebne dodatkowe koszty. Zwykle prowadzi do zachwiania proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami, którego efektem są straty plonu i jakości oraz wysokie koszty uprawy. Dla ustalenia odpowiednich dawek nawozów konieczne jest zbadanie gleby i opracowanie zaleceń nawozowych.

Badanie gleby metodą EUF – Elektro Ultra Filtracji – pozwala na dokładne określenie dostępnych dla roślin składników pokarmowych i zawartości próchnicy. Otrzymujemy gotowe zalecenia nawozowe dostosowane do wysokości spodziewanych plonów. To dzięki badaniom gleby możemy stosować nawozy według zasady: tak dużo nawozów jak jest to konieczne – tak mało jak to możliwe. Okres dojrzewania przedplonów dla kolejnych upraw jest odpowiednim momentem na pobranie prób glebowych. Więcej informacji znajdziecie w zakładce Nawożenie i u naszych Doradców.