Aktualności

19/10/2020

Przerób buraków to produkcja cennej wartościowej paszy

Tegoroczna kampania trwa już ponad miesiąc, Cukrownie produkują cukier ale również wysłodki, które są bardzo dobrym komponentem dawek pokarmowych dla krów mlecznych, niezależnie od ich wydajności.

Największym popytem cieszą się wysłodki o zawartości suchej masy 21-22%, które zakiszone w odpowiedni sposób, stają się paszą soczystą i mlekopędną. Poza tradycyjną metodą zakiszania w silosach, ostatnio coraz większym zainteresowaniem cieszą się nowe rozwiązania takie jak rękawy i baloty. Wysłodki zakiszane w balotach w ilości około 1 tony, są szczelnie owijane siatką zabezpieczającą i specjalną folią, chroniącą przed dostępem powietrza. Można je w takiej postaci swobodnie chwytakami czołowymi ładować na pojazdy i przewozić do miejsc skarmiania. Przypominamy, że uruchomiliśmy Portal – Giełda wysłodkowa, dzięki któremu istnieje możliwość sprzedaży wysłodków przez plantatorów po ustalonej, własnej cenie, a kontrahenci mając wszystkie oferty w jednym miejscu, mogą zakupić towar bezpośrednio od plantatorów, bez udziału pośredników. Dla zainteresowanych giełdą wysłodkową podajemy link  https://app.agriconetwork.com/. Również przypominamy, że istniała możliwość otrzymania przez Plantatora ekwiwalentu w zamian za rezygnację przy kontraktacji z należnych wysłodków. Kwota wypłacanego ekwiwalentu odpowiada równowartości 2 Euro przeliczoną na każdą tonę buraków cukrowych dostarczoną przez Plantatora. W przypadku pytań nasi Doradcy służą pomocą.