Aktualności

23/07/2018

Przygotowanie stanowisk po żniwach

Odpowiednio przeprowadzona uprawa pożniwna jest pierwszym krokiem wykonanym dla przywrócenia roli korzystnych właściwości i ograniczenia niekorzystnych skutków uprawy zbóż, które najczęściej są rośliną poprzedzająca uprawę buraka cukrowego w płodozmianie wielu gospodarstw.

 W okresie po zebraniu rośliny z pola woda bardzo szybko paruje z nieuprawionej gleby, dlatego priorytetowym zadaniem rolnika jest jak najwcześniejsze zatrzymanie podsiąkania wody do powierzchni roli z której ulatuje do atmosfery. Zadanie takie spełni płytka uprawa ścierniska, która w odpowiedni sposób przerwie kapilary na powierzchni gleby nie pozwalając tym samym na odparowywanie wody z głębszych jej warstw. Płytka uprawa na 5 cm to strata 3 l/m2 wody, podczas gdy podorywka wykonana pługiem powoduje dwukrotnie większe straty. Warto też pamiętać, że zbyt długo pozostawione samosiewy powodują jeszcze większe straty wody. Do płytkiej podorywki lepiej nie używać pługa. Narzędzie ustawione na głębokość pracy 10–15 cm dobrze przykryje resztki, ale nie wymiesza ich odpowiednio z glebą, dodatkowo gleba mocno przeschnie właśnie na tej głębokości. Ponadto duża ilość resztek nie zostanie dobrze wymieszana. Dobre wymieszanie resztek zapewniają narzędzia wielobelkowe, np. kultywator ścierniskowy z talerzami wyrównującymi i wałem bądź talerzówka z podobnym wyposażeniem. Dobre wymieszanie resztek pożniwnych na samym początku uprawy w dużej mierze pomoże nam uniknąć tworzenia się tzw. poduszek, które w okresie wzrostu buraka cukrowego uniemożliwiają prawidłowy rozwój jego korzenia. Podczas złych warunków do wykonania uprawek pożniwnych możemy być zmuszeni do wykonania jej po raz kolejny.  Może się tak zdarzyć, jeśli po pierwszej uprawie nie wszystkie nasiona chwastów i samosiewów skiełkują. Szczególnie ważne jest to w uprawie uproszczonej. Skutecznie zniszczone niepożądane rośliny zmniejszają późniejsze zachwaszczenie.