Aktualności

25/11/2021

Przygotowanie stanowisk pod przyszłoroczną uprawę buraków

Listopad jest miesiącem, w którym ci co decydują się na tradycyjną metodę przygotowania gleby pod siew buraków wykonują orkę zimową. Plantatorzy, którzy sprawdzili wartość uproszczonych systemów wykonują ostatni zabieg pogłębiający agregatem ścierniskowym lub mulczują wyrośnięty międzyplon albo pozastawiają go do wiosny. Głównym celem uprawek jesiennych jest zniszczenie chwastów, równomierne rozmieszczenie materii organicznej i nawozów, napowietrzenie dolnych warstw gleby oraz zatrzymanie wody. Jeśli zdecydowano się na orkę – to ważne jest jej równomierne wykonanie, na całą głębokość warstwy ornej, przy małym wyskibieniu, tak, aby wiosną nie była konieczna głębsza, wysuszająca glebę uprawa. O terminie wykonania ostatniej uprawy decyduje typ gleby i stan jej uwilgotnienia. Zarówno zbyt mokre, jak i zbyt suche warunki sprzyjają niszczeniu struktury gleby. Starannie i precyzyjne wykonanie takiej jesiennej uprawy ogranicza ilość uprawek wiosennych i stanowi podstawę do uzyskania dobrych, wyrównanych wschodów buraków.