Aktualności

05/04/2011

Rozpoczynamy monitoring plantacji.

Podobnie jak w roku ubiegłym wraz z pierwszymi pracami i siewami rozpoczynamy monitoring przebiegu wegetacji na plantacjach produkcyjnych.

W tym roku dla uatrakcyjnienia przekazu, monitoring będzie prowadzony w formie krótkich filmików.
Obserwacje będą prowadzone  na dwóch wybranych lokalizacjach, reprezentacyjnych dla rejonu wschodu i śląska.

Celem monitoringu jest:
– obserwacja zmian zachodzących podczas całego okresu wegetacji
– pozyskiwanie  informacji na temat możliwych zagrożeń (chwasty, szkodniki, choroby, inne).