Aktualności

21/02/2023

Rozporządzenie wprowadzające elastyczne terminy stosowania przez rolników nawozów naturalnych

Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyjęte przez Rząd 31 stycznia 2023 Rozporządzenie w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” wprowadza m.in zmiany dotyczące zastosowania elastycznego wiosennego terminu nawożenia. Rozporządzenie to weszło w życie w środę, 8 lutego 2023.

Treść Rozporządzenia oraz „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Prawo -> Prawodawstwo polskie

Dzięki wprowadzonym zmianom w programie działań rolnicy będą mogli rozpocząć nawożenie w lutym, jeżeli warunki pogodowe będą wskazywać na rozpoczęcie wegetacji. Termin rozpoczęcia nawożenia związany jest z przejściem średniej dobowej temperatury w kolejnych 5 dniach przez próg 3 stopni Celsjusza dla roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych oraz 5 stopni Celsjusza dla pozostałych upraw.

Wykaz powiatów, w których będzie możliwe wcześniejsze stosowanie nawozów, po uwzględnieniu średniej dobowej temperatury powietrza, będzie publikowany codziennie, od 1 do ostatniego dnia lutego, na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego: https://agrometeo.imgw.pl/