Aktualności

16/04/2013

Sezon 2013 rozpoczęty.

11 kwietnia o godz. 17.30 zostały zasiane pierwsze buraki w Grupie Südzucker Polska.

Niestety w wielu rejonach zalega jeszcze śnieg i duża wilgotność gleby nie pozwala na rozpoczęcie prac polowych.

Pamiętajmy o tym że, pośpiech i nawał prac, jaki niewątpliwie nas czeka, może sprzyjać pojawieniu się błędów agrotechnicznych, które mogą być nienaprawialne.
Poniżej kilka rad na najbliższe dni:
– o terminie siewu decyduje poziom uwilgotnienia gleby (jeśli gleba się nie ,,maże” można ją uprawiać i siać buraki),
– wiosenną uprawę przeprowadzamy na taką samą głębokość jak siejemy – ok 2 cm,
– uprawę ograniczamy do jednego (max. dwóch) dobrze wykonanych przejazdów agregatem uprawowym,
– ciągniki użyte do uprawy powinny być zaopatrzone w szerokie lub podwójne koła, aby zapobiec nadmiernemu ugnieceniu i zniszczeniu struktury gleby,
– uprawa przedsiewna nie może naruszać podsiąku kapilarnego wody w zagęszczonym podłożu,
– nie mieszamy różnych odmian w sekcjach, pamiętamy o ścieżkach technologicznych, wyznaczamy miejsce pod pryzmę.