Aktualności

15/03/2024

Siew buraków cukrowych rozpoczęty!

13 marca 2024 r. w rejonie Cukrowni Świdnica zostały zasiane pierwsze buraki cukrowe, w technologii bezorkowej. Okres wegetacji buraka powinien być jak najdłuższy, ponieważ umożliwia beznakładowy wzrost plonów korzeni i cukru. W celu uniknięcia ryzyka zmniejszenia obsady rekomendujemy wysiew w rzędach w odstępach co 18 cm. Przy korzystnych warunkach pogodowych i polowych uzyskamy obsadę ok. 100 tys./ha. Przypominamy i apelujemy: przystępując do siewu buraków pamiętajmy o warunkach pogodowych, stanie gleby, która nie może być zbyt wilgotna, głębokości uprawy przedsiewnej, sprawnym siewniku, uwrociach, ścieżkach technologicznych, głębokości i gęstości siewu. Po siewie popełnionych błędów nie naprawimy.